Vehicles

Our Fleet

Toyota

Toyota Avalon
(3 passengers)

Toyota Highlander

Toyota Highlander
(4 passengers)

ford expedition

Ford Expedition (4-5 passengers plus luggage)
Ford Expedition XL (5-6 passengers plus luggage)

Mercedes

Mercedes Sprinter
(11 passengers plus luggage)